Kontakt

MMT Performance s.r.o.
so sídlom Povoznícka 20,
Bratislava – mestská časť Lamač 841 03,
IČO: 45 594 139, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,
vložka č. 65823/B.
Tel: 0905 880 005